WRK
Värdegrund-Vision-Verksamhetsidé

Värdegrund

Vi arbetar tillsammans för en anda där vi skapar trivsel och trygghet samt ansvarar gemensamt för våra hästars bästa.

Ansvar
Vi ser till att hästen finns i en säker miljö och hanterar hästen på ett sätt som vi är stolta över samt agerar om hästen far illa.
Tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar för att klara av.

Respekt
Vi respekterar alla och är en god förebild.

Engagemang
Vårt engagemang för hästar och medmänniskor är drivkraften. Vi är schyssta och skapar förutsättningar för andra så vi alla kan lyckas.

Glädje
Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö där alla känner sig sedda och väl omhändertagna och får ta del av hästar och ridsport.

Vision

WRK ser ridsporten som en folksport där alla kan delta, utvecklas och må väl i en sund miljö. Så väl människor som hästar.
Wiebo Ridklubb är en del av svensk ridsport – världens bästa!

Verksamhetsidé

Wiebo Ridklubb är en förening som verkar för att ge vuxna, ungdomar och barn en innehållsrik fritid och meningsfull fritid i en trygg och naturnära miljö.
Vi vill erbjuda en utbildning i Ridsportförbundets anda, en utbildning med hög kvalitet för alla.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå