WRK

Försäkring

Alla ryttare som är medlemmar i WRK är olycksfallsförsäkrade. Det är ridsportförbundet som har en gemensam olycksfallsförsäkring.

Alla lektionshästar är försäkrade i Agria och i försäkringen ingår Agria Incident.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå