WRK

Miljöpolicy

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan

Vi uppmuntrar medlemmarna till att ta hänsyn till vår natur och miljö

Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet

Vi minskar användningen av skadliga ämnen i vår förening

Vi jobbar på att ständigt förbättra vårt miljöarbete

Vi ska följa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser om natur och miljö

 

Vårt mål är att:

Ha en effektiv energianvändning

Samordna inköpen som i möjligaste mån ska vara miljövänliga

Återvinna

Leva upp till gällande miljölagar

En god arbetsmiljö i hållbar utveckling

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå